به یـــــزدان که گـــــر ما خرد داشتیم
کجـــــا این سر انجــــام بد داشتیم

روز کوروش هخامنشی

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ شنبه 6 آبان 1396برچسب:روز کوروش هخامنشی - شایان دیبا, توسط شایان دیبا