نمیخواهم جسم کسی را در آغوش بگیرم که قلبش در آغوش کس دیگری میتپد.

شایان دیبا

 

 

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط شایان دیبا