خداوندا سرزمین مرا از حمله بیگانه و خشکسالی و دروغ در امان بدار

" کوروش کبیر "

نوروز بر پارسیان فرخنده باد .

نوروز 97

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

حقیقت این روزهای عصر ما

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ برچسب:حقیقت این روزهای عصر ما , توسط شایان دیبا